Bilde av norsk skog


Et bærekraftig og fornybart alternativ til flytende fossilt drivstoff

En del av det grønne skiftet

Om oss

Biojet vil bidra til det grønne skiftet gjennom å produsere bærekraftig biodrivstoff som kan benyttes i tradisjonelle motorer og distribusjon via etablert infrastruktur.

Forretningsidé

Biojet ønsker å erstatte fossile produkter på en bærekraftig og miljømessig god måte ved å omdanne trebaserte restprodukter til flytende biodrivstoff, produsert i egnede geografiske områder.

Vår teknologi

Biojet er i utgangspunktet teknologinøytral, men søker å ta i bruk det som til enhver tid er «state of the art» av fungerende prosesser for å omdanne treflis til ferdig flytende biodrivstoff (SAF - bærekraftig flydrivstoff / alternativt biodiesel)

Råstoffmateriale av trær

 Råstoff bearbeiding

Råstoffet kommer inn til fabrikk som grovfliset tremateriale og må tilpasses i størrelse og fuktinnhold til det kan sendes videre til gassifisering.

Gassifiering av trær

Gassifisering

Tremassen sendes inn i gassifiseringsprosessen  og omdannes   hovedsaklig til syntese gass bestående av hydrogen og karbon monoksid.

Gassrensning av trær

Gassrensing

Syntesegassen må renses for uønskede komponenter - i hovedsak karbondioksid, men også en del skadelige stoffer som svovel og andre stoffer som fulgte med i tremassen.

Fischer-Tropsch syntese

Fischer-Tropsch syntese

Den rensede syntesegassen sendes inn i en Fischer-Tropsch reaktor som omdanner gassen til parafiniske vokser bestående av forskjellige typer hydrokarboner.

Produktoppgradering

De parafinske voksene kjøres gjennom en prosess som omdanner dem til anvendbart flydrivstoff. (nafta/diesel)

Ønsker du en uforpliktende samtale?

Join Us Earth - Donate X Webflow Template