Bilde av norsk skog


Et bærekraftig og fornybart alternativ til flytende fossilt drivstoff

En del av det grønne skiftet

Om oss

Biojet vil bidra til det grønne skiftet gjennom å produsere bærekraftig biodrivstoff som kan benyttes i tradisjonelle motorer og distribusjon via etablert infrastruktur.

Forretningsidé

Biojet ønsker å erstatte fossile produkter på en bærekraftig og miljømessig god måte ved å omdanne trebaserte restprodukter til flytende biodrivstoff, produsert i egnede geografiske områder.

Vår teknologi

Biojet er i utgangspunktet teknologinøytral, men søker å ta i bruk det som til enhver tid er «state of the art» av fungerende prosesser for å omdanne treflis til ferdig flytende biodrivstoff (biodiesel / alternativt SAF – bærekraftig flydrivstoff)

Råstoffmateriale av trær

 Råstoff bearbeiding

Råstoffet kommer inn til fabrikk som grovfliset tremateriale og må tilpasses i størrelse og fuktinnhold til det kan sendes videre til gassifisering.

Gassifiering av trær

Gassifisering

Tremassen sendes inn i gassifiseringsprosessen  og omdannes   hovedsaklig til syntese gass bestående av hydrogen og karbon monoksid.

Gassrensning av trær

Gassrensing

Syntesegassen må renses for uønskede komponenter - i hovedsak karbondioksid, men også en del skadelige stoffer som svovel og andre stoffer som fulgte med i tremassen.

Fischer-Tropsch syntese

Fischer-Tropsch syntese

Den rensede syntesegassen sendes inn i en Fischer-Tropsch reaktor som omdanner gassen til parafiniske vokser bestående av forskjellige typer hydrokarboner.

Produktoppgradering

De parafinske voksene kjøres gjennom en prosess som omdanner dem til anvendbar diesel eller flydrivstoff.

Ønsker du en uforpliktende samtale?

Join Us Earth - Donate X Webflow Template