Biojet har fullført sin konseptstudie. (FEL-2)

Biojet har fullført sin konseptstudie. (FEL-2)

Konseptstudien (FEL-2) for Biojet's teknologiske platform er nå gjennomført med et vellykket resultat i forhold til teknisk modenhet, driftsmessig robusthet, utbytte av innsatsfaktorer og økonomiske parametre. Biojet går nå videre med sine interne prosesser og søker investorer for den neste prosjektfasen. (FEL-3)