Om oss

Biojet vil bidra til det grønne skiftet gjennom å produsere bærekraftig biodrivstoff som kan benyttes i tradisjonelle motorer og distribueres via etablert infrastruktur.