Esso Norge inn på eiersiden i Biojet

Esso Norge inn på eiersiden i Biojet
  • Esso Norge AS kjøper 49,9 % eierandel i Biojet AS og ExxonMobil får rettigheter på inntil 3 millioner fat biodrivstoff per år 
  • Investeringen innebærer en plan om å produsere avansert biodrivstoff fra tre-avfall
  • ExxonMobil forsterker ved denne avtalen arbeidet med å redusere CO2-utslipp fra transportsektoren

Link til Esso Norge

Link to ExxonMobil US (Omtale på ExxonMobil’s hjemmeside)