Forprosjektstøtte fra ENOVA

Forprosjektstøtte fra ENOVA

ENOVA har gitt Biojet tilsagn på støtte til det pågående forprosjektet knyttet til teknologi for biodrivstoffproduksjon med en øvre ramme på 10 mill. NOK. 

ENOVA

Kommentar til ENOVA-støtten (PDF)