Teknologi

Biojet er i utgangspunktet teknologinøytral, men søker å ta i bruk det som til enhver tid er «state of the art» av fungerende prosesser for å omdanne treflis til ferdig flytende biodrivstoff (SAF – bærekraftig flydrivstoff / alternativt biodiesel)

Et illustrativt bilde av prosessen rundt fossilt drivstoff

Råstoff bearbeiding – Gassifisering – Gassrensing –
Fischer-Tropsch syntese – Produktoppgradering

Det finnes per i dag ingen enkel og utprøvd måte for å omdanne tre-basert råstoff til ferdig flytende biodrivstoff. Dette gjør at prosessen må settes sammen av flere trinn som skal spille sammen i en kontinuerlig produksjonsprosess.

Prosesstrinn i omformingen

Råstoffmateriale av trær

 Råstoff bearbeiding

Råstoffet kommer inn til fabrikk som grovfliset tremateriale og må tilpasses i størrelse og fuktinnhold til det kan sendes videre til gassifisering.

Gassifiering av trær

Gassifisering

Tremassen sendes inn i gassifiseringsprosessen og omdannes hovedsaklig til syntese gass bestående av hydrogen og karbonmonoksid.

Gassrensning av trær

Gassrensing

Syntesegassen må renses for uønskede komponenter - i hovedsak karbondioksid, men også en del skadelige stoffer som svovel og andre stoffer som fulgte med i tremassen. Biojet ønsker å utnytte det biogene karbondioksidet gjennom samarbeid med E-fuel produsenter eller andre.

Fischer-Tropsch syntese

Fischer-Tropsch syntese

Den rensede syntesegassen sendes inn i en Fischer-Tropsch reaktor som omdanner gassen til parafiniske vokser bestående av forskjellige typer hydrokarboner.

Produktoppgradering

De parafinske voksene kjøres gjennom en prosess som omdanner dem til anvendbart flydrivstoff -SAF. (diesel/nafta)