Avtaler om råvareleveranser

Avtaler om råvareleveranser
  • Avtale om råvareleveranser fra Viken Skog SA 
  • Biojet har også inngått andre avtaler knyttet til råvareleveranser