Ambisjoner

Biojet ønsker å etablere 5-6 anlegg for produksjon av biodrivstoff i Norden/Baltikum i løpet av de 10 neste årene.

Et illustrativt kart av hvor Biojet AS ønsker å etablere anlegg for produksjon av biodrivstoff i Norden.

I tillegg til det planlagte anlegget på Ringerike, jobber Biojet parallelt med å finne og utvikle egnede områder til biodrivstoff-produksjon for å realisere sine strategiske ambisjoner. Det er flere interessante muligheter som nå er i ferd med å bli konkretisert. Disse er først og fremst identifisert i Sverige og Baltikum.