Forretningsidé

Biojet ønsker å erstatte fossile produkter på en bærekraftig og miljømessig god måte ved å omdanne trebaserte restprodukter til flytende biodrivstoff, produsert i egnede geografiske områder.

Fornybar energi

Biojet mener global oppvarming påvirkes av menneskelige aktiviteter.

Tradisjonell kull, olje og gass er ikke fornybare energikilder når det gjelder menneskers tilstedeværelse. Det forventes at store mengder slike ressurser fortsatt ikke er oppdaget. Å utvinne slike fossile ressurser og brenne dem fortsetter å tilføre CO2 til atmosfæren som ikke er i balanse med naturen. Det kreves en betydelig reduksjon i utslipp av fossil CO2!

Det eksisterende - og stadig økende - antallet forbrenningsmotorer trenger flytende drivstoff for å fungere. Vi tror langtransport til sjøs, på vei og i luften vil være avhengig av forbrenningsmotorer i flere tiår.

Det trengs flere løsninger for å oppnå bærekraftig, fornybar og miljøvennlig transport av mennesker og varer. Biojet utvikler slike løsninger ved å konvertere biomasse til transportdrivstoff med en betydelig reduksjon av fossil CO2. Derfor streber vi kontinuerlig etter å forbedre miljøet og hjelpe vår felles planet til å bli et bedre sted.

Global oppvarming er ikke lenger bare en frase.