Biojet Ringerike

Biojet har planlagt å etablere sin første biodrivstoff fabrikk på Ringerike ved Hønefoss.

Biojet har planlagt å etablere sin første biodrivstoff fabrikk på Ringerike ved Hønefoss. For alle produkter etableres det samarbeid med handelspartnere innen kjemi- og drivstoff. Biojet har tegnet avtale med Treklyngen i Ringerike kommune om langsiktig leie av et egnet areal – det gamle fabrikkområdet til Norske Skog. Her finnes mye tilgjengelig infrastruktur og funksjonalitet som er bevart etter nedleggelse av papirfabrikken. Det er også inngått avtaler med råvareleverandører for å forsyne fabrikken med råstoff.